Studeer je aan een van de 14 Nederlandse onderzoeksuniversiteiten dan krijg je onderwijs op het hoogste niveau. Je leest het goed! Volgens het rapport Global University Rankings van de European Association of Universities behoren Nederlandse universiteiten tot de beste twee procent van de wereld. Een knappe prestatie als je bedenkt dat er wereldwijd ruim 17.000 universiteiten zijn.

Om bij de beste 2% te horen moet een universiteit sowieso bij de top 340 horen. Alle Nederlandse universiteiten, met uitzondering van de Open Universiteit, voldoen hier dus aan. Hoe het gesteld is met hbo-opleidingen in vergelijking met hun buitenlandse tegenhangers, is niet bekend. Wel komen Avant Hogeschool en NHTV internationale hogeschool Breda steevast als beste beroepsopleiding uit de beoordeling van Elseviers Beste studies.

Niet vreemd dus dat het aantal buitenlandse studenten dat naar Nederland komt toeneemt. In het academisch jaar 2014-2015 ging het om bijna 9% van alle in het hoger onderwijs ingeschreven studenten. Toch ligt dit percentage onder het Europese gemiddelde. De herkomst van buitenlandse studenten is overigens heel divers. Van China tot buurland België, jullie buitenlandse leeftijdgenoten komen graag profiteren van de onderwijskansen die Nederland te bieden heeft. Het aantal Nederlanders dat zich voor studie in het buitenland inschrijft is daarentegen opvallend laag.

Ruim de helft van de hbo-studenten en ruim twee derde van de wo-studenten zegt tijdens de studie graag een periode in het buitenland door te willen brengen, maar nog geen kwart van de studenten doet dit uiteindelijk ook. Slechts 22% van de afgestudeerden is gedurende de studie naar het buitenland geweest.

Gezien de bovengemiddeld internationale oriëntatie van de Nederlandse economie is het echter wel aan te raden om een tijdje in het buitenland te vertoeven. Het bedrijfsleven hecht ook veel waarde aan internationale ervaring. Ook is het bevorderlijk voor de studieresultaten. De ‘reizigers’ onder de studenten die verblijf in het buitenland hebben ingelast maken een betere studiekeuze, vallen minder vaak uit in het eerste jaar en hebben een groter netwerk, aldus het laatste rapport van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Reizen tijdens de studie of in het tussenjaar lijkt dus een positieve invloed te hebben op de verdere studieperiode.

Helaas is door de invoering van het sociale leenstelsel de belangstelling voor het buitenland nog verder afgenomen. Dat komt omdat geslaagde scholieren nu de keuze moeten maken voor direct studeren met behoud van studiefinanciering, of een tussenjaar waarna de gehele studie zelf zal moeten worden betaald. Studenten gaan daarom uiteindelijk vaker naar het buitenland voor een stage dan voor studie. Dat is misschien niet terecht, maar al met al komen Nederlandse studiebollen er dus nog behoorlijk goed vanaf. Er liggen heel wat studiemogelijkheden voor het oprapen. Daarnaast heb je succes en kans van slagen nog altijd voor het grootste deel zelf in de hand.

In deze Special tref je meerdere inspiratie-interviews van mensen die linksom of rechtsom behoorlijk goed zijn geslaagd. Dan hebben we het over ‘het leven’ want goede studiecijfers zijn uiteindelijk ook maar een beperkte weergave van wat iemand in zijn mars heeft. Doorzettingsvermogen, creativiteit, sociale vaardigheden en het lef om out of the box te denken, blijken meer en meer belangrijke indicatoren voor een glansrijke carrière. Blink uit als persoon is het motto anno 2016.